Klient SIP (VoIP softphone) dla Windows

Prosty klient SIP oparty o projekt re/rem/baresip udostępniany przez creytiv.com na bardzo liberalnej licencji.

Najnowsze archiwum release: tSIP_0_3_04_bin.zip (wersja podstawowa, bez obsługi wideo).

Aplikacja konsolowa

Bezpośredni port baresip dla Turbo C++ 2006 Explorer.
bsip_tc_20111215.7z - tylko kod źródłowy

Aplikacja graficzna

Klient SIP o podstawowej funkcjonalności (minimalny funkcjonalny podzbiór re/rem/baresip) ale pozbawiony zależności od zewnętrznych bibliotek i łatwy do skompilowania. Program jest przenośny i korzysta z ustawień przechowywanych w lokalnym pliku JSON. Pliki programu zajmują ~8,6 MB przestrzeni dyskowej.

mini-HOWTO
RecordViewer.exe - narzędzie do przeglądania nagranych rozmów

Note: tSIP version with video support requires openh264.dll that needs to be downloaded separately from Cisco page due to licensing reasons. Download openh264-2.3.1-win32.dll.bz2 and extract it (using e.g. 7-zip), rename openh264-2.3.1-win32.dll to openh264.dll and put it next to application executable.

tSIP na githubie

 "Cookie monsters": 8151015    Parse time: 0.001 s