Konwerter ciąg heksadecymalny -> binarny

Konwersja logu heksadecymalnego na ciąg bitowy. Używane do debugowania nieoczekiwanego przesunięcia bitowego między danymi zapisanymi a odczytanymi z pamięci (Q)SPI.

Ciąg heksadecymalny:

Uwaga: znaki spoza zestawu base16 będą zignorowane, ciągi "12AB34", "12 AB 34", "12, AB, 34", itp. są równoważne. Wielkość znaków nie ma znaczenia.

Opcje:

usuń grupę "0x" z ciągu wejściowego

Wyczyszczony ciąg:

Opcje:

usuń grupę "0x" z ciągu wejściowego

Wyczyszczony ciąg:

Kolejność bitów w ciągu wyjściowym przy konwersji:
Separator dla grup 8-bitowych (np. spacja):
podziel ciąg wyjściowy na wiele linii, liczba wartości na linię:

Output:


 "Cookie monsters": 8151055    Parse time: 0.000 s