Konwerter text -> ciąg C/C++

Konwersja tekstu na literał języków podobnych do C - zamiana znaków nowych linii, tab, cudzysłowów, backslash na odpowiadające im kombinacje escape.

Tekst źródłowy:

Opcje:

podziel tekst wyjściowy na wiele wierszy

Ciąg C/C++


 "Cookie monsters": 3993922    Parse time: 0.001 s