Witam

These days it seems like any idiot with a laptop computer can churn out a business book and make a few bucks. That's certainly what I'm hoping. - Scott Adams, TDP foreword.

Strona zawiera opisy kilku (z)realizowanych otwartych projektów związanych z elektroniką bądź programowaniem, kilka narzędziowych formularzy javascript oraz mniej lub bardziej użytecznych skrawków kodu. Zapraszam też do sprawdzenia on-line aktualnej pogody w Gdańsku.

Tomasz Ostrowski


 "Cookie monsters": 8150906    Parse time: 0.001 s