miniscope v3

Na innych stronach zamieszczonych jest kilka opisów prostych przystawek oscyloskopowych do PC. Dokumentacja większości z nich nie jest jednak dostępna do bezpośredniego pobrania. Jedną z przyczyn jest negatywna opinia zaprzyjaźnionego zakładu leczenia nerwic i zaburzeń psychicznych który przeprowadzał ankietę wśród osób które już zapoznały się z kodem źródłowym. Problemy dotyczyły w szczególności kodu źródłowego programu PC, bardziej podatnego na bałagan przez swoją objętość (niewielką, ale jednak kilkakrotnie większą niż firmware).

Przedstawiony tutaj program stanowić ma uniwersalny interfejs - "wirtualny oscyloskop" - współpracujący z różnym sprzętem (w tym zwykłą kartą dźwiękową).
miniscope v3 diagram

Kompilator/IDE: darmowe Turbo C++ Explorer (BDS 2006). Silnie wskazane jest zainstalowanie aktualnych poprawek (stan na dzień 2009.10.14: rollup z Hotfix 1-10, osobne Hotfix 11, 12, 13 dostępne na stronie http://cc.embarcadero.com/ dla zarejestrowanych użytkowników).
Aktualizacja: niestety Turbo C++ Explorer przestał być wspierany przez producenta, niewątpliwie stanowił konkurencję dla produktów płatnych. Nie ma obecnie legalnej drogi do zarejestrowania nowej kopii programu.
Do uruchomienia programu potrzebne mogą być (w zależności od opcji kompilacji danej wersji) biblioteki cc3270MT.dll i cg32.dll. Biblioteki należy umieścić w katalogu programu lub katalogu systemowym.

Program udostępniany jest na warunkach GPL v2. Jeżeli nie odpowiadają Ci warunki tej licencji możliwe jest indywidualne uzgodnienie innej licencji.

Dokumentacja: doxygen

Tworzenie bibliotek dll - interfejsów urządzeń


 "Cookie monsters": 8151003    Parse time: 0.001 s