Dekoder Base32hex -> ciąg heksadecymalny

Base32hex jest wariantem base32 (często z nim mylonym) używającym alfabetu o "naturalnej" kolejności, tj. zestawu znaków: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV" według rosnących wartości. Pozwala to na łatwe posortowanie ciągów base32hex w identycznej kolejności w jakiej posortowane byłyby źródłowe ciągi binarne. Wadą w stosunku do base32 jest obecność w alfabecie łatwych do pomylenia par znaków jak 0 i O, 1 i L, B i 8.

Ciąg Base32hex:

Wyczyszczony tekst (tylko wielkie litery, poprawione typowe błędy jak 8 - B, usunięte znaki spoza zestawu):

Opcje:

Separator 0x dla ciągu wyjściowego
Użyj małych liter dla cyfr hex

Ciąg zdekodowany (heksadecymalny)

Zdekodowane dane jako tekst ASCII, bajty spoza zakresu 32...126 wyświetlane są kursywą jako [wartość bajtu]:

...tekst zdekodowany...


 "Cookie monsters": 8150961    Parse time: 0.001 s