Konwerter ciąg heksadecymalny -> base32hex

Base32hex jest wariantem base32 (często z nim mylonym) używającym alfabetu o "naturalnej" kolejności, tj. zestawu znaków: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV" według rosnących wartości. Pozwala to na łatwe posortowanie ciągów base32hex w identycznej kolejności w jakiej posortowane byłyby źródłowe ciągi binarne. Wadą w stosunku do base32 jest obecność w alfabecie łatwych do pomylenia par znaków jak 0 i O, 1 i L, B i 8.

Ciąg heksadecymalny:

Uwaga: znaki spoza zestawu base16 będą zignorowane, ciągi "12AB34", "12 AB 34", "12, AB, 34", itp. są równoważne. Wielkość znaków nie ma znaczenia.

Opcje:

usuń grupę "0x" z ciągu wejściowego

Wyczyszczony ciąg:

Wynik (base32hex):


 "Cookie monsters": 7857689    Parse time: 0.001 s