Prawie komercyjnie

Zbiór projektów stworzonych z myślą o zastosowaniu komercyjnym które z różnych względów nie doczekały się wdrożenia lub produkcja bazujących na nich urządzeń została przerwana.

Waga elektroniczna
Waga taśmowa
Waga elektroniczna v2
System telemetryczny zasilany energią słoneczną
Oscyloskop PC z przetwornikiem TDA8703


 "Cookie monsters": 4539810    Parse time: 0.005 s