Konwerter plików na ciąg heksadecymalny

Konwerter działa po stronie klienta (konwertowany plik nie jest nigdzie wysyłany). Wskazana ostrożność przy konwersji plików > 1 MB ze względu na zabożerność.

Opcje:

Użyj 0x i przecinka jako separatorów
Nowa linia co 16B

Plik:

Wyjściowy ciąg heksadecymalnyPowiązane: bin2hex.exe dla Windows i bin2hex dla Linuksa (źródlo).


 "Cookie monsters": 5017261    Parse time: 0.001 s