Konwerter tekstu na zagnieżdżoną listę HTML

Konwersja listy tekstowej na zagnieżdżoną nieuporządkowaną listę HTML. Poszczególne elementy listy powinny być oddzielone znakami nowej linii, poziom zagnieżdżenia jest definiowany przez wiodące znaki tabulacji. Znaki ", &, < i > zamieniane są na odpowiadające im encje HTML.

Tekst źródłowy:

Kod HTML


 "Cookie monsters": 3671713    Parse time: 0.001 s