Klient SIP (VoIP softphone) dla Windows

Klient SIP obsługujący wiele kont i wiele połączeń przeznaczony do celów testowych. Niepolecany jako klient ogólnego przeznaczenia
mtSIP 0.2: SIP test user agent

Od wersji 0.3 główna gałąź tSIP wspiera wiele równoczesnych połączeń, więc przydatność wersji dostępnej na tej podstronie jest obecnie znikoma.


 "Cookie monsters": 7798842    Parse time: 0.000 s