Klient SIP (VoIP softphone) dla Windows

Klient SIP obsługujący wiele kont i wiele połączeń przeznaczony do celów testowych. Niepolecany jako klient ogólnego przeznaczenia
mtSIP 0.2: SIP test user agent


 "Cookie monsters": 5933067    Parse time: 0.001 s