Radio FM z TEA5767 i ATmega8

Moduły z układem TEA5767 pozwalają w prosty sposób zbudować radio FM z syntezą PLL. Ich zaletami są popularność, niska cena (ebay: $14 za 10 szt.), małe wymiary i elestyczny interfejs do podłączenia z kontrolerem (I2C lub SPI, możliwe zasilanie napięciem 3,3 lub 5 V).

Poniższy testowy układ i kod zostały zainspirowane przez http://as.elte-s.com/zrob/radio_tea5767.htm, radio z mikrokontrolerem 89S8253 wbudowane w obudowę głośnika.

Użyty moduł został uzyskany z uszkodzonego odtwarzacza mp3 Philips SA3113/02. Wylutowanie modułu jest dosyć problematyczne ze względu na możliwość oderwania ścieżek kontaktowych.
SA3113 mp3 player
Philips SA3113 mp3 player PCB TEA5767 module from Philips SA3113 mp3 player
TEA5767 module TEA5767 module
Na stronie spodniej moduł posiada oznaczenia:

 FXO-55D
 M230-55D
 DS206
 

Dokumentacja do tego modułu nie jest dostępna, połączenia zostały zidentyfikowane w oparciu o schemat aplikacyjny TEA5767. "Górna" strona (5 pinów) od strony lewej do prawej:

 1. antena
 2. Vdd
 3. GND
 4. VAFL (audio out, kanał lewy)
 5. VAFR (audio out, kanał prawy)
 

"Dolna" strona (7 pinów, od prawej do lewej - zgodnie z ruchem wskazówek zegara):

 6. SWPORT1  (może pozostać niepodłączony)
 7. BUSENABLE (gdy używane jest I2C należy połączyć z VDD)
 8. BUSMODE  (gdy używane jest I2C należy połączyć z GDN)
 9. WRITE/READ (gdy używane jest I2C należy połączyć z GND)
 10.CLOCK   (podłączone do PC5, SCL ATmega8 z rezystorem 3k9 pull-up)
 11.DATA    (podłączone do PC4, SDA ATmega8 z rezystorem 3k9 pull-up)
 12.GND 
 

Ze względu na swoją popularność układ TEA5767 doczekał się swoich chińskich kopii jak SP3767HN w odtwarzaczu MPF1870 z ATJ2097 SoC.
MPF1870 mp3 player MPF1870 mp3 player PCB

Wydaje się, że SP3767HN posiada datasheet jedynie w języku chińskim, ale nawet porównanie samych ilustracji z układem Philipsa wskazuje na to, że jest on bezpośrednią kopią.
SP3767HN: TEA5767 clone

Moduł z MPF1870 wygląda na identyczny pin w pin z popularnymi na ebayu PL102 i V102.

TEA5767 module pinout

Moduł z TEA5767 łatwo jest także uzyskać z odtwarzacza S1 MP3 (oznaczony jako [K], S1MP3 HW spec).

S1 MP3 player

Zdjęcia z demontażu odtwarzaczy mp3, demontaż mp3: anythingbutipod.com.

Arkusz kalkulacyjny umożliwiający wstępne wyliczenie lub sprawdzenie wartości dzielnika PLL dla trybów low-side i high-side injection: TEA5767_PLL_div.ods

Wyjścia audio TEA5767 nie są przeznaczone do bezpośredniego dołączenia słuchawek, ale w celach testowych, licząc się ze zmniejszoną głośnością i pewnymi zniekształceniami słuchawki można dołączyć poprzez połączone szeregowo kondensator odsprzęgający i rezystor min. 560 om (mniejszy rezystor = większe zniekształcenia).

Wzmacniacz audio

Układ uzupełniony został o monofoniczny wzmacniacz małej mocy z układem TDA7052A. Wzmacniacz LM386 jest co prawda łatwiej dostępny i tańszy, ale TDA7052A umożliwia regulację wzmocnienia napięciem. Po połączeniu wejścia sterującego z wyjściem PWM mikrokontrolera możliwe jest programowe sterowanie głośnością (a w dalszej kolejności np. stopniowe włączanie/wyciszanie i zdalne sterowanie) niższym kosztem niż przy użyciu osobnego potencjometru cyfrowego.

Po połączeniu z głośnikiem Tonsil ZG5S (5W, 8ohm - głośnik sprzedawany z radiem samochodowym Unitra Safari 5) w subiektywnym odsłuchu maksymalne użyteczne napięcie sterujące ustalone zostało na 1V, co odpowiada wzmocnieniu 20dB.

TDA7052A amplifier with volume control

Kod źródłowy, WinAVR-20090313


 "Cookie monsters": 8151013    Parse time: 0.000 s