JSONedit

JSONedit jest prostym programem przeznaczonym do edycji plików/tekstu w formacie JSON dla systemu Windows. Program udostępnia widok tekstowy, umożliwiający bezpośrednią edycję, widok drzewa ułatwiający przeglądanie zawartości i niektóre operacje edycyjne oraz ukierunkowany na filtrowanie widok listy. Kompletny program (pojedynczy plik wykonywalny) ma rozmiar około 2 MB (w tym statycznie linkowane Lua i Scintilla), nie wymaga instalacji i nie jest zależny od żadnych niestandardowych bibliotek dll.
JSON editor

Ograniczenia: brak obsługi Unicode. Oczywiście przy ograniczeniu do zestawu znaków o kodach 0x00 do 0x7F kodowanie ASCII jest tożsame z UTF-8. Pośrednim rozwiązaniem może być praca z plikami o kodowaniu zgodnym z ustawionym w systemie operacyjnym i konwertowanie ich do Unicode przy użyciu innego narzędzia. Uwaga: obsługa UTF-8 jest dodana w testowej wersji 0.10.

Program działa z pewnymi ograniczeniami pod WINE. Testowany JSONedit 0.8 z WINE 1.3 ma problemy z edycją dużych plików (b. powolne otwieranie w stosunku do Windows) oraz rysowaniem widoku drzewa (aby indeksy sklonowanych węzłów zostały uaktualnione należy zwinąć i rozwinąć rodzica). Przy użyciu WINE 1.6.2 działanie wydaje się nieco lepsze.
JSON editor running under WINE

Licencja: freeware (free as in beer).

Further ideas & TODO


 "Cookie monsters": 8150901    Parse time: 0.001 s