Zestawy uruchomieniowe dla mikrokontrolerów


PIC18F2550

USB bootloader + ustawienia fusebitów + sterownik
schemat elektryczny
routing PCB
schemat montażowy
PIC18F2550 board
Podobna płytka pozbawiona złącza ICSP (Eagle) 18F2550_Board.zip

Płytki uniwersalne - gotowe do wydruku

DIL_24_300_PCB.pdf

 "Cookie monsters": 8150934    Parse time: 0.000 s