Konwerter plików na ciąg heksadecymalny

Konwerter działa po stronie klienta (konwertowany plik nie jest nigdzie wysyłany). Wskazana ostrożność przy konwersji plików > 1 MB ze względu na zabożerność.

Opcje:

Użyj 0x i przecinka jako separatorów
Nowa linia co 16B

Plik: lub przeciągnij plik tutaj

Wyjściowy ciąg heksadecymalnyPowiązane:
File -> hex + ASCII
bin2hex.exe dla Windows i bin2hex Linux (źródło, bin2hex.c).
bin2hex z dodanymi opcjami generowania tylko znaków hex i ustawiania długości zawijania linii: bin2hex.exe (bin2hex.c)


 "Cookie monsters": 7857613    Parse time: 0.000 s